EKONOMI & FÖRBEREDELSER

VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ?

FÖRBEREDELSER

Att studera på college ger mycket mer än det första man tänker på - en utbildning. Du får även lära dig språket flytande, du får träffa människor från andra kulturer och du utvecklas som människa på ett sätt som inte är möjligt på hemmaplan. För dig som idrottare kommer du dessutom utvecklas idrottsmässigt.

Utbildningsmässigt så finns en uppsjö av utbildningar att välja mellan, och eftersom systemet i USA tillåter dig att välja fritt så finns möjligheten till en egenkomponerad utbildning som du kommer ha bra nytta av hela livet.
Språkmässigt så kommer engelskan gratis. Du lever i ett främmande land och är därför tvungen att anpassa dig till kulturen men också språket. Språket kommer du ha nytta av hela livet också.

Din personliga utveckling är också viktig att nämna, det är inte bara kulturen och språket som är främmande utan även människorna. Du kommer utveckla din sociala förmåga som många arbetsgivare ser som en viktig pjäs i ett möjligt arbete.
Innan du åker finns det en hel del saker som vi hjälper dig igenom. Det viktigaste är att alla gör två prov. SAT/ACT och TOEFL. SAT/ACT är som högskoleprovet fast på engelska. Här räknas två av tre delar som man gör. Critical Reading och Math är de två delar som räknas ihop och poängen ska överstiga 820 (NCAA) och 860 (NAIA) för elit-skolor krävs högre poäng. ACT bör man ha en total poäng på 65. Man gör antingen SAT eller ACT, inte båda två. TOEFL får alla som inte har engelska som sitt förstaspråk göra. TOEFL har enbart engelska delar. Poängen varierar mellan olika skolor från 61-79.
Läs mer om SAT/ACT
Läs mer om TOEFL

 

EKONOMI

Akademiska och sportsliga stipendier
Många undrar hur man ska kunna ha råd att gå på ett amerikanskt college, vi i Sverige är lyckligt lottade.
Den som skall studera utomlands kan söka studiemedel från CSN för att finansiera studierna. Studiemedel medges endast för skolor och utbildningar som är officiellt godkända. 692SSA arbetar självklart bara med skolor i USA som är ackrediterade och godkända av CSN.
Studiemedel från CSN består av bidrag och studielån samt lån till resor och en speciellt anpassad utlandsstudieförsäkring.
Skolan i sig erbjuder också ibland akademiska studier till idrottsstudenter. Detta baseras på individens akademiska resultat från skolan här i Sverige men även tester såsom SAT, ACT och TOEFL. Skolorna i USA har olika mycket pengar och kostar olika mycket.Man kan få sportsliga stipendier beroende på hur bra man är. Man får akademiska stipendier beroende på vilka betyg man har eller resultat på de olika proven (SAT/ACT och TOEFL). Konkurrensen om collegestipendier i USA är hård, 692SSA kan hjälpa dig att få ett så bra stipendium som möjligt.

Collegeidrotten betyder väldigt mycket för skolorna i USA. De bästa spelarna får oftast stipendier för att kunna finansiera skolgången och det innebär stora satsningar för skolorna. Alla skolor har olika stor budget och det är ansvarig tränare som fördelar pengarna som laget har. Man kan få ett idrottsstipendium men även akademiska stipendier eller något som kallas internationella stipendier. Detta baseras på individens betyg med mera.

Idrottsstudenter förväntas hålla hög nivå i sin idrott men även akademiskt. Ju bättre man presterar idrottsligt och akademiskt, ju bättre stipendium kan man få. Därför börjar de flesta skolor lite lägre för att dem vill se hur spelarna/studenterna presterar.
692SSA hjälper dig genom denna process och sköter kontakten med ansvarig tränare för att kunna ge dig ett så bra stipendium som möjligt. Ditt ansvar ligger i att prestera sportsligt och akademiskt på hemmaplan innan avfärden till USA.Det kan vara svårt för en tränare att avgöra vilken nivå han/hon ska lägga sig på när det gäller stipendier men genom vår kontaktbas, våra personliga kontakter och rekommendationer kan vi lösa de flesta önskemål. Av de spelare som vi har hittills har skickat iväg har 100% av dem fått stipendium

Läs mer på CSN:n hemsida