robin rosen

Robin Rosén

När vi startade 692 Scandinavian Scouting Agency var collegeverksamheten en stor del av det vi arbetade med. Vi har idag hjälpt över 100 spelare till USA och är nöjda med att vi satt våra spelare på attraktiva platser med bra scholarships. Jag själv studerade i Daytona Beach i Florida och vet vikten av den geografiska platsen. Vi arbetar nära väldigt många coacher och har ett gott rykte i USA.

Email: robin.rosen@692ssa.se
Telefon: +46 70 958 16 94
Coaches Contact and College Expert